Maria Garcia Casas – Advocada

Advocada en exercici des de l'any 2019. Especialitzada en dret d'empresa i contractació mercantil per la Universitat Rovira i Virgili que desenvolupa funcions d'Advocada Multidisciplinar en matèries de dret civil, dret de família, dret mercantil, dret penal i dret laboral.

Maria Garcia Casas