Maria Garcia Casas – Pràctiques Jurídiques

Graduada en dret l’any 2017 per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Actualment estudiant d’una simultaneïtat de màsters, el d’accés a l’advocacia i el màster d’especialització en Dret d’Empresa i Contractació Mercantil a la Universitat Rovira i Virgili.