Què és la mediació?

La mediació és una eina per ajudar a les persones, comunitats,  empreses,  institucions i organitzacions a resoldre les seves diferències  de manera consensuada i pacífica. Pot tenir una vessant jurídica o no, depenent de si els acords assolits han de ser ratificats judicialment.

La figura del mediador

La mediació té els seus orígens en la figura del “home bo” del Dret Roma. La funció del mediador és la de facilitador de la comunicació entre les parts que tenen un desacord. Com a tal facilitador de la comunicació una de les seves funcions principals es la de crear un ambient confortable en el que les parts que voluntàriament volen assolir acords, se sentin a gust. També és molt important que els mediats sentin que la relació entre ells durant tot el procés de mediació es simètrica i equilibrada.

El paper del mediador és de total i absoluta neutralitat.

Àmbits d’aplicació de la mediació

La mediació es aplicable en qualsevol tipus de conflicte entre persones, comunitats o entitats i pel que fa al dret, en especial, s’aplica sobretot: en Dret de Família, especialment si hi ha menors, en Dret Laboral, en Dret Mercantil (mediador concursals), Dret Hipotecari i Bancari, en Dret Civil. També i molt important, en el món de l’empresa, sobretot en relacions entre els socis i relacions entre diferents departaments de les organitzacions. Actualment, s’està estudiant la seva aplicació en Dret Administratiu com a requisit previ abans d’anar al jutjat contenciós.

Experiència professional

Som mediadors familiars des de fa més de 10 anys i mediadors en tots els altres àmbits des de l’any 2010, estem registrats en el Registre de Mediadors habilitats pel Centre de Mediació en Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i formem part de l’Associació de Professionals de la mediació.