Assessoramient integral empresarial

Dret hipotecari

Dret de societats

Successions empresarials

Constitució, dissolució i liquidació de societats mercantils

Cessió de crèdit

Contractació mercantil

Golden visa (tramitació)