Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)

Donada la greu situació que la societat està vivint aquests dies degut al COVID-19, cada vegada més empreses i empresaris/es es veuen obligades a tramitar un expedient de regulació temporal d’ocupació.

L’expedient de regulació temporal d’ocupació, conegut per les sigles ERTO, és una opció que tenen empreses i autònoms/es amb treballadors/es al seu càrrec en determinades situacions, com la que s’està vivint actualment, mitjançant el qual poden suspendre el contracte laboral o reduir la jornada dels/ de les seus/ves treballadors/es durant un temps. Cal remarcar que la relació laboral no es perd, sinó que es manté en suspens o reduïda fins que desaparegui la causa que va propiciar l’ERTO. Aquest ha d’estar degudament justificat, o bé per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé per causa de força major, com és l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol mitjançant el Real Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Com es tramita? Quina opció s’adequa més a les meves necessitats empresarials? Com a treballador/a he de fer alguna cosa?

Des de Singla Advocats volem aportar la nostra experiència per tal d’assessorar i acompanyar en aquest tràmit a qui ho necessiti.

També estem disponibles per resoldre dubtes que els/les treballadors/es puguin tenir.

 

Acomiadaments individuals o col·lectius (ERO)

T’han acomiadat?

Si és així, és urgent que et posis en contacte amb nosaltres abans no se t’acabi el termini per poder fer la corresponent reclamació.

La majoria de vegades les empreses per desconeixement o per manca de pràctica fan acomiadaments no motivats o de forma incorrecte des del punt de vista documental.

Si ens envies el teu cas t’assessorarem de forma gratuïta de tots els teus drets.

 

Reclamacions de quantitat

Invalideses o incapacitats

Conciliacions laborals

Faltes o sancions disciplinaries