Dret de família

Divorcis i separacions

Modificacions de mesures civils

Herències i successions

Divisió de la cosa comuna

Dret immobiliari

Propietat horitzontal

Elaboració de contractes

Desnonaments

Reclamacions extrajudicials i judicials de quantitat

Execucions hipotecàries

Arrendaments