En els darrers anys s’han produït importants victòries judicials que han aconseguit una millora en la protecció dels consumidors i usuaris pel què fa a les condicions contractuals dels préstecs hipotecaris.

Si teniu un préstec hipotecari, és altament probable que contingui una clàusula considerada abusiva pels Tribunals i que estigueu pagant de més.

A Singla Advocats estudiem el seu cas, revisem el contingut del préstec hipotecari i procedim a la reclamació extrajudicial o, en el seu cas, judicial per l’import pagat indegudament i sol·licitant la nul·litat de la clàusula en qüestió.

Les principals clàusules abusives són:

Les clàusules sòl

La incorporació de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)

El pagament per part del consumidor o usuari de la totalitat de les despeses de constitució

Les clàusules de venciment anticipat

 

Consulti també sobre fons voltor, reclamació de preferents, targetes revolving o altres dubtes que pugui tenir.