Reclamació clàusules sòl

Despesses de constitució

Fons voltor

Clàusules abusives

Reclamació de participacions preferents