Ana Pacheco Rodríguez, llicenciada en dret per la UNED el 2007. Presidenta de l'associació "Do de pit" Tarragona.

  • Autora de l'obra: "Manual de la lactància materna: de la teoria a la pràctica". Ed. Panamericana. Madrid 2008.
  • Participant en l'elaboració d'esmenes del Codi Civil de família Català, com a membre del Consell Nacional de Dones de Catalunya.
  • Ponent en diferents conferències sobre: "El dret de la dona treballadora". Membre del Consell Nacional de Dones de Catalunya.
  • Membre del Consell Municipal de Dones de l'Ajuntament de Tarragona

Especialista en:

Dret de família, especialitzada en separacions amb nens lactants. El dret de família regula les relacions legals de persones amb vincles de parella, herència, familiars, de parentiu o bé lligats per tutelatge o vincle de protecció. La complexitat de la situació legal d'aquest àmbit fa molt recomanable recórrer a l'assessorament d'advocats especialitzats i competents. Li oferim la nostra representació legal en el terreny judicial i extrajudicial.

Dret d'estrangeria (Visats, permisos de treball, permisos de residència, regularització. Arrelament social i laboral. Nacionalitat, residents comunitaris, reagrupació familiar, matrimoni amb estrangers. Targetes d'estudiant, homologació de títols, contingent, cartes invitació, renovació de targetes)

Dret laboral, especialitzada en els drets de les mares treballadores i especialista en temes de conciliació laboral i familiar.

Dret Civil, especialitzada en desnonaments i llei de la segona oportunitat.

Experiència professional en dret penitenciari.  

Ana Pacheco